Chris Mulder

Chris Mulder

Chris Mulder is een onafhankelijk ZZP-er op het gebied van Duurzame Arbeidsrelaties en tevens Coach. Hij is extravert en richt zich op datgene wat een mens bezig houdt en in beweging brengt. Hij is ruimdenkend, beschikt over eigen visie, creativiteit en innovatiekracht. Chris kan goed communiceren een boodschap overbrengen en mensen door middel van vertrouwen voor hem winnen, motiveren en stimuleren. Hij is goed in staat leiding te geven en kan met gemak en tact een groepsdiscussie inhoud geven. Tevens heeft hij het sterke vermogen om tegengas te geven en/of de strijd aan te gaan en van zich te laten horen. De menselijke maat, pluriformiteit en diversiteit in organisaties zijn voor hem de basis voor iedere duurzame arbeidsorganisatie. Chris is uitermate goed in het begeleiden van mensen in een organisatie, het respectvol benoemen van situaties en hun implicaties, en begeleiden van zowel directie als medewerkers naar een bevredigende verandering.

Inmiddels is Chris geruime tijd werkzaam als schooldirecteur in het basisonderwijs.

Neem contact met op met Chris via het contact formulier.